Školstvo

Školstvo

Základná škola 1-4 ročník 

Počet žiakov: 13


Materská škola 

Počet  deti :    12